Vælg sprog

CORONA VIRUS OG FÆRGETRANSPORT

CORONA VIRUS OG FÆRGETRANSPORT

På færgerne Højestene, Hjortøboen og M/S Helge, er det et krav at du bærer mundbind eller visir, samt køber/booker billet på forhånd

Nye afstandskrav på færgerne.
Passagerer skal placere sig med minimum 2 meters afstand til medpassagerer og undgå og sidde direkte ved siden af hinanden eller direkte over for andre passagerer, medmindre man kommer fra samme husstand.
Passagerer der medtager køretøj kan med fordel blive i køretøjet under overfarten.
Besætning kan bede passagerer om at blive i deres køretøjer, hvis det er nødvendigt for, at øvrige passagerer kan opretholde afstandskravet.
Rederiet og besætningen monitorerer løbende antallet af bestillinger og passagerer, og forbeholder sig ret til at afvise passagerer, hvis afstandskravet ikke kan overholdes.
Vi forventer ikke, at dette vil blive nødvendigt, med det antal passagerer, der normalt benytter færgerne i denne periode.

Husk at bestille plads og bruge mundbind.
Vis hensyn til besætningen, de øvrige passagerer og pas godt på dig selv!

Mundbind eller visir er påkrævet på alle vores færger, Højestene, Hjortøboen og M/S Helge fra den 22. august.
Alle passagerer over 12 år skal bære mundbind eller visir, når de tager med ud at sejle.
Du vil blive afvist ved færgen, hvis du ikke bærer mundbind eller visir.
Vælger du at blive i bilen under hele overfarten er du fritaget for værnemidler
Læs mere om mundbind i kollektiv trafik her: https://www.trm.dk/nyheder/2020/krav-om-mundbind-eller-visir-i-al-kollektiv-transport/

Pladsbestilling: Ønsker du at sejle med Højestene eller Hjortøboen skal der bookes plads på forhånd. Book plads her.
Såfremt du ikke har booket plads risikerer du at blive afvist. Det er ligeledes en mulighed at færgen bliver i havn, hvis der ikke er registeret et sejladsbehov via bookningssystemet.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende offentlig transport:
Mundbind anbefales allerede nu og bliver et krav fra den 22. august 2020

Afstandskravet sænkes til 1 m., og der er større fokus på god hygiejne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer. Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport.

 

Passagerer der medtages på overfarten i køretøj skal opholde sig i dette eller udendørs på vogndækket og har ikke adgang til færgens indendørs arealer, uanset deres sundhedsmæssige situation.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer henstiller vi, at du inden rejsen med Højestene og Hjortøboen kontakter os på Tlf.: 2128 7938.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer og er i bil, vil du få tilladelse til og påbud om, at være i din bil under overfarten og må således ikke opholde dig i saloner på færgen.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer og er gående vil vi bede dig om ikke at rejse med Højestene og Hjortøboen, da vi ikke har faciliteter, hvor du kan opholde dig isoleret fra andre.

Vi henstiller, at du kontakter sundhedsmyndighederne og beder dem om vejledning og om at organisere transport for dig. 

Vi henstiller at alle passagerer holder afstand til hinanden.

I øvrigt henviser vi til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan man bør forholde sig i den nuværende situation.